ODC turvaa OTT:n kriittisten palveluiden jatkuvuuden

Oulun Tietotekniikka (OTT) on Oulun kaupungin liikelaitos, joka tuottaa laadukkaita tietoteknisiä palveluja asiakkailleen ja luo näille mahdollisuuden oman toimintansa kehittämiseen ja tehostamiseen. OTT tarjoaa IT-palveluita 12 000:lle kaupungin työntekijälle ja hallitsee 20 000:ta tietoliikenneverkkoon kytkettyä laitetta liki 400 toimipisteessä.

Oulun kaupunki tuottaa kuntalaisilleen elintärkeitä palveluita, joiden jatkuvuus on varmistettava ympärivuorokautisesti. Kaupungin palveluiden tuottamisessa hyödynnetään laajalti tietojärjestelmiä ja mahdollisista IT-palveluiden häiriöistä aiheutuvat toiminnalliset haitat ja kustannukset ovat merkittäviä.

OTT hyödyntää Oulun DataCenterin toista konesalia asiakkaidensa kriittisten tietojärjestelmien jatkuvuuden turvaamiseen. ODC:n konesalin sijainti, varmennetut tietoliikenneyhteydet ja ajanmukainen konesalitekniikka luovat hyvän pohjan yhteistyölle.

Marko Niskalan mukaan yhteistyö on sujunut jo usean vuoden ajan mallikkaasti